Hvězdolam

hvězdolam hvězdolam

Název Hvězdolam je patrně sloučení dvou slov - hvězda a hlavolam - do jednoho. Navrhovatelem designu je Zbyněk Pieter, výrobcem je Petr Obrtel - jedná se tudíž o český výrobek. Hlavolam se prodává pod obchodní značkou GloBall family, pod kterou spadá i Kytka, Metamorfix, Barel, GloBall a 5R Ball.

Na této stránce najdete:

  • Hvězdolam - využití návodu pro hlavolam Flowerminx

Hvězdolam - využití návodu pro hlavolam Flowerminx

Ačkoli tvarově jsou Hvězdolam a Flowerminx rozdílné, jedná se o jeden a týž vnitřní mechanismus, který je stejný pro oba hlavolamy.

Stačí se podívat na obr. 1 na stránce o hlavolamu Flowerminx a uvidíte, že i Hvězdolam se dá popsat čtyřmi prstenci po pěti dílcích. Hvězdolam je tak možné složit pomocí postupu uvedeného u hlavolamu Flowerminx.

Podívejme se nyní na ekvivalent hlavolamu Flowerminx - Kytku. U ní jsou na obr. 1 zobrazeny tři její varianty. I Hvězdolam má své tři varianty (viz obrázek níže, který je převzat z dnes již neexistujících stránek www.globall-family.com).

hvezdolam
Varianty hlavolamu Hvězdolam

Vidíme, že varianty Kytky a Hvězdolamu jsou si ekvivalentní. Jak Hvězdolam tak Kytka na obrázcích úplně vpravo mají 12 barev, stejný vnitřní mechanismus, 5 trojbarevních dílků v jednom prstenci a 4 prstence. Přesto je složený stav Hvězdolamu poněkud méně zřejmý. Důvodem je změna tvaru - lidský mozek přeci jen vnímá lépe jednobarevné stěny / plochy (hlavolam Kytka) než trojbarevné ostny (hlavolam Hvězdolam), i když ve 2D perspektivě formují stejný geometrický útvar: pravidelný pětiúhelník.Děkuji Jardovi Flejberkovi za laskavé zapůjčení hlavolamu Hvězdolam, díky čemuž mohl vzniknout tento návod.