Hlavolam má web

Účelom týchto stránok je poskytnúť pokiaľ možno intuitívne riešenie kombinatorických hlavolamov a tým ukázať, že sa dajú skladať aj bez použitia algoritmov, čiže bez sekvencií naučených ťahov. Typickým zástupcom je Rubikova kocka 3x3x3, ktoré sú mimo iné venované dva pomerne rozsiahle texty - návod na zloženie a skladanie poslepiačky.

Okrem postupov ako hlavolamy zložiť sú taktiež, čas od času, publikované články s nimi určitým spôsobom súvisiace (viď nižšie).V sekcii Rubikova kocka 3x3x3 nájdete:


Sekcia Rubikova kocka - skladanie poslepiačky obsahuje:


V sekcii Riešenie kombinatorických hlavolamov sa nachádzajú:

(zoznam je uvedený v abecednom poradí; pre grafické znázornenie hlavolamov kliknite na predošlý odkaz)

V - súčasťou návodu je video
S - súčasťou návodu je applet (simulátor)


Články súvisiace s hlavolamy:

(zoradené podľa dátumu vydania)

REKLAMA: